login:  hasło:

Wysoka wartość produkcji sprzedanej mebli w I półroczu 2015 roku.

30-07-2015

W okresie I-VI 2015 r. wartość wyprodukowanych mebli w Polsce równa była 17 mld 6 mln złotych.

Osiągnięty wynik jest wyższy o ponad 10 pkt. proc w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego. W tym czasie wartość produkcji mebli wyniosła 15 mld 426 mln złotych. W samym czerwcu br. wyprodukowano meble o wartości 2,8 mld złotych, co oznacza wzrost o 3,2 pkt. proc. wobec poprzedzającego miesiąca. Jednocześnie wartość produkcji sprzedanej mebli w czerwcu 2015 r. jest wyższa wobec 2,4 mld złotych w czerwcu 2014 r. (dynamika 115,2).

Osiągnięte wyniki przez producentów mebli w I półroczu 2015 r. nie pozostawiają złudzeń, że obecny rok będzie kolejnym rekordowym rokiem pod względem wartości wyprodukowanych mebli.

Materiał opracowano w B+R Studio.