login:  hasło:

Rośnie eksport polskich mebli do krajów Zatoki Perskiej.

30-07-2015

W ciągu ostatnich kilku lat, kraje arabskie stały się jednym z najbardziej obiecujących i rozwojowych kierunków dla polskiego eksportu. Obszar Zatoki Perskiej cieszy się zainteresowaniem również wśród polskich meblarzy.

Odnosząc się do najnowszych danych za okres I-IV 2015 r., dla wartości wyeksportowanych mebli z Polski do krajów takich jak: Zjednoczone Emiraty Arabskie, Katar czy Arabia Saudyjska odnotowano dodatnią dynamikę. W okresie I-IV 2015 r. najwyższą dynamiką eksportu wobec I-IV 2014 r. charakteryzował się Katar (1,74). Dla Zjednoczonych Emiratów Arabskich dynamika za ten okres wyniosła 1,31 a dla Arabii Saudyjskiej 1,14. W okresie styczeń-kwiecień 2015 r. do Arabii Saudyjskiej wyeksportowano meble o wartości 10,6 mln euro. Do Zjednoczonych Emiratów Arabskich i Kataru wartość eksportu mebli w tym samym okresie wyniosła odpowiednio 8 mln euro i 2,6 mln euro.

Tendencja wzrostowa wartości eksportu polskich mebli do wyżej wymienionych krajów arabskich utrzymuje się już od kilku lat.

Materiał opracowano w B+R Studio.