login:  hasło:

Więcej firm meblarskich w 2014 roku.

30-07-2015

Liczba firm deklarująca produkcję mebli jako główną działalność wzrosła o 7% w 2014 r. wobec roku 2013. Taki wniosek nasuwa się na podstawie danych REGON. Na koniec grudnia 2014 r. liczba podmiotów wyniosła ogółem 25371. W każdej z grup pod względem wielkości zatrudnienia wzrosła liczba podmiotów.

W 2014 r. powstało najwięcej firm mikro – aż 1700. W tym miejscu należy wspomnieć, że udział firm mikro w strukturze produkcji mebli w 2014 r. zwiększył się na niekorzyść firm małych. Wśród firm małych, średnich i dużych w minionym roku powstało odpowiednio 13, 24 i 6 firm. Zarejestrowano łącznie 1743 nowych firm meblarskich, co może świadczyć o tym, że w 2014 r. panowała dobra koniunktura w zakresie produkcji mebli.

Powyższy materiał opracowano w B+R Studio.