login:  hasło:

Katastrofalne wyniki eksportu do Rosji i na Ukrainę.

22-06-2015

Śledząc napiętą sytuację na wschodzie, która trwa już ponad rok, warto ponownie sprawdzić dane odnośnie wartości eksportu polskich mebli do Rosji i na Ukrainę. Według danych Eurostat, wartość eksportu mebli z Polski do Rosji po pierwszych trzech miesiącach 2015 roku, wyniosła 34,8 mln euro wobec 43,7 mln w I kw. roku 2014. Należy dodać, że dynamika wartości eksportu dla kolejnych miesięcy 2015 w porównaniu do analogicznych w 2014 r. była negatywna (od 0,76 do 0,86).

Jeszcze większe pogorszenie zauważalne jest w eksporcie mebli na Ukrainę. Wartość eksportu mebli do tego kraju po pierwszych trzech miesiącach tego roku osiągnęła 4,2 mln euro wobec 7,9 mln euro w I kw. 2014. Dynamika tego zjawiska w tym przypadku również była negatywna i w miesiącach od stycznia do marca 2015 roku, oscylowała między 0,37 a 0,71. Taka sytuacja stawia wielu eksporterów w bardzo trudnej sytuacji.

Powyższy materiał opracowany został przez B+R Studio.