login:  hasło:

Akademia Technologii

Misja Akademii Technologii to Świadczenie usług konsultingowych dla branży meblarskiej.

Celem  Akademii Technologii jest obecność na polskim rynku meblarskim i stolarskim w obszarze świadczenia najwyższej jakości innowacyjnych usług, przyczyniających się do wzrostu efektywności
i wydajności produkcji  polskich firm meblowych. 

Nasz  zespół wspomaga polskie firmy meblarskie wiedzą i doświadczeniem, w celu podniesienia ich   efektywności w produkcji mebli co najmniej do poziomu firm Europy Zachodniej, a szczególnie rynku niemieckiego. Chcemy przyczynić się do rozwoju branży meblarskiej poprzez wdrażanie kompleksowych linii technologicznych, sterowanych jednym, zintegrowanym systemem informatycznym, wspomaganym przez systemy zarządzania. Oferujemy firmom pomoc  w osiągnięciu statusu nowoczesnych, zinformatyzowanych i konkurencyjnych przedsiębiorstw.  

Akademia Technologia to zespół interdyscyplinarnych specjalistów, posiadających wieloletnie doświadczenie biznesowe związane ściśle z branżą meblarską. Posiadamy wiedzę ekspercką z dziedziny nowoczesnych metod produkcji mebli oraz ich sprzedaży. Od wielu lat członkowie zespołu uczestniczą w informatyzacji polskich firm branży meblarskiej. Posiadamy potwierdzone certyfikatami doświadczenie szkoleniowe i edukacyjne. Znamy międzynarodowe trendy i języki obce. Nasze referencje to przeprowadzone z sukcesem modernizacje i informatyzacje przedsiębiorstw meblowych. Jesteśmy zespołem, którego fundamentalnym zadaniem jest unowocześnianie polskich firm meblarskich oraz wsparcie ich w rozwijaniu sprzedaży na rynkach zagranicznych

KONSULTING 

Akademia Technologii kieruje swoją ofertę konsultingową przede wszystkim do polskich producentów mebli, zainteresowanych wdrożeniem zmian, które przyczynią się do wzrostu efektywności i wydajności prowadzonego procesu produkcyjnego. To propozycja, skierowana do mocno stąpających po ziemi biznesmenów, z wizjonerskim zacięciem, którzy chcą przekształcić swoje przedsiębiorstwo w konkurencyjną, prężną firmę, opartą o powiązane ze sobą systemy: marketingu i sprzedaży – informatyczne -  technologiczne – magazynowania, które pozwolą na całościowe zarządzanie przedsiębiorstwem. 

Nasze usługi:

 • Opracowywanie średnio i długoterminowych strategii biznesowych.
 • Analiza procesów biznesowych i rekomendacja zmian.
 • Doradztwo i realizacja projektów inwestycyjnych, finansowanych ze środków Unii Europejskiej.
 • Doradztwo i realizacja projektów badawczo – rozwojowych we współpracy z renomowanymi polskimi uczelniami i instytutami naukowymi, w tym SGGW Warszawa i UE Katowice.
 • Konsulting w zakresie budowy zinformatyzowanych linii technologicznych, zintegrowanych
 • z systemami zarządzania produkcją oraz internetowym systemem sprzedaży.
 • Dobór kadry i wykwalifikowanych pracowników.
 • Stała współpraca obejmująca bieżące wsparcie techniczne oraz serwis maszyn.
 • Doradztwo w zakresie sprzedaży i marketingu.
 • Doradzanie w zakresie certyfikacji firm przyjaznych środowisku i ukierunkowanych na produkcję ekologiczną.

SZKOLENIA

Akademia Technologii prócz działań w obszarach ściśle biznesowych stawia sobie również za cel prowadzenie działalności w zakresie edukacji biznesowej. Oferujemy podnoszenie kwalifikacji i poszerzanie kompetencji kadry średniego i wyższego szczebla zarządzania. Prócz szkoleń ogólnych, jesteśmy otwarci  na prowadzenie warsztatów dedykowanych dla firm, uwzględniających ich specyfikę i unikatowe zapotrzebowanie.

Nasze usługi: 

 • Prowadzenia szkoleń dla przemysłu meblarskiego związanego z nowoczesnymi systemami produkcji mebli.
 • Prowadzenia szkoleń dla przemysłu meblarskiego obejmujących zastosowanie systemów IT dedykowanych dla zakładów produkcji mebli
 • Prowadzenia szkoleń strategicznych i zarządczych, w tym z zarządzania projektami
 • Prowadzenie dedykowanych warsztatów z wybranych dziedzin biznesowych i technologicznych
 • Organizacja szkoleń w zakresie certyfikacji firm przyjaznych środowisku

EKSPORT

Akademia Technologii działająca zarówno w Polsce jak i w Niemczech zajmuje się organizowaniem profesjonalnej współpracy pomiędzy niemieckimi i krajowymi partnerami reprezentującymi branżę meblarską oraz kojarzeniem firm posiadających szeroko rozumiane biznesowe potrzeby dotyczące tej gałęzi produkcji.

Jesteśmy w kontakcie z firmami, które całościowo realizują inwestycje budowlane
w Niemczech: mieszkaniowe i usługowe. Poszukują one dostawców wysokiej jakości mebli dla realizowanych projektów wyposażenia wnętrz. 

Innowacyjnym elementem współpracy z nami jest internetowa platforma, która
pozwala na skrócenie procesu ofertowania i wymiany informacji pomiędzy zainteresowanymi współpracą stronami, dostarczając wszystkich danych na temat mebli, terminów dostaw czy też osób odpowiedzialnych za prowadzenie projektu.

Wspieramy polskich partnerów w zakresie analiz biznesowych, działań marketingowych oraz w procesie obsługi kontraktów handlowych. 

Nasze usługi:

 • Badanie i analiza przedsiębiorstwa pod kątem możliwości eksportowych.
 • Badania i analiza rynków docelowych.
 • Przygotowania ofert i materiałów marketingowych w językach obcych.
 • Konsulting w aspekcie organizacji eksportu i zdobywania nowych rynków.
 • Kojarzenie rodzimych przedsiębiorstw ze zleceniodawcami zagranicznymi i prowadzenia negocjacji.
 • Nadzór nad dostawami, reklamacjami i zwrotami towarów.
 • Uzupełniania oferty przedsiębiorstwa na rynku zagranicznym o dodatkowe wyróżniające je usługi.
 • Wsparcia przedsiębiorstw internetową platformą umożliwiającą uporządkowanie i uproszczenie procesów eksportowych.
 • Organizacja targów międzynarodowych.

Zapraszamy do współpracy z nami. Jesteśmy przekonani, że tylko wspólne działania pozwolą na zbudowanie długofalowego partnerstwa biznesowego.