login:  hasło:

Eksport mebli jedynym kierunkiem rozwoju w 2015 r.

01-06-2015

Według danych Eurostat wartość eksportowanych mebli z Polski w 2014 r. równa była 8 mld 037 mln euro* wobec 7 mld 1 mln euro w 2013 r. Dynamika zatem wyniosła 1,13.

Rok 2014 był dla Polski okresem dynamicznego wzrostu eksportu mebli. Wzrost odnotowano zarówno do krajów europejskich, jak i spoza Europy. Najwyższą dynamikę odnotowano m.in. do Hiszpanii (34%), Chin (30%), a do takich krajów jak Norwegia, Rumunia czy Węgry dynamika przekraczała 20%.

Z kolei według szacunków B+R Studio wartość eksportu mebli w 2015 r. wyniesie około 8 mld 7 mln euro*. Przy założeniu 9- procentowego wzrostu wartości eksportu mebli liczonego w euro należy zwrócić uwagę na kurs walut. W wyniku relatywnego umocnienia się polskiej złotówki w I i II kw. 2015 r. wynik sprzedaży polskich producentów mebli może być niższy.

Zdaniem B+R Studio, przy utrzymującej się wysokiej wartości produkcji sprzedanej mebli i malejącym popycie na meble w Polsce, kierunkiem rozwoju będzie eksport.

* Dane te nie obejmują foteli do pojazdów mechanicznych, śpiworów i materiałów pościelowych.

Materiał opracowany został przez B+R Studio.