login:  hasło:

Dzień Polsko - Afrykański w Sejmie RP

20-04-2015

Poniżej zamieszczamy zaproszenia do udziału w Polsko-Afrykańskim Forum Gospodarczym oraz w Dniu Polsko-Afrykańskim, które Biuro OIGPM otrzymało z Instytutu Afrykańskiego.

pdfDzien_Polsko-Afrykanski_Zaproszenie.pdf
pdfPolsko-Afrykanskie_Forum_Gospodarcze_Zaproszenie.pdf