login:  hasło:

Zmiana terminu wizyty Katarzyny Kacperczyk, Podsekretarz Stanu w MSZ, w Homlu na Białorusi.

13-04-2015

Uprzejmie informujemy, że w dniu 14 maja 2015 r. (a nie jak wcześniej informowaliśmy w dniu 15 maja 2015 roku) planowana jest wizyta Pani Katarzyny Kacperczyk, Podsekretarz Stanu w MSZ, w Homlu na Białorusi. Jednym z celów tej wizyty będzie wsparcie polskich przedsiębiorstw branży meblarskiej i przetwórstwa drewna w zakresie możliwości nawiązania współpracy z partnerami białoruskimi. Związane jest to m.in. z dużym zainteresowaniem partnerów białoruskich z obwodu homelskiego współpracą z Polska oraz istniejącym potencjałem rozwoju takiej współpracy. Promocja oferty polskich firm towarzyszących Min. K. Kacperczyk w jej wizycie w Homlu będzie przedmiotem jej rozmów z władzami miasta i regionu. Zostaną podjęte działania na rzecz zapewnienia możliwości bezpośredniego udziału polskich firm w tych rozmowach.

Ponadto, ważnym elementem wizyty będzie Polsko-Białoruskie Spotkanie Branży Meblarskiej i Przetwórstwa Drewna z udziałem zainteresowanych podmiotów z Polski i Białorusi, reprezentujących szeroko rozumianą branżę produkcji, projektowania i sprzedaży mebli oraz materiałów, półproduktów i części związanych z produkcją mebli. Spotkanie obejmować będzie możliwość prezentacji oferty polskich producentów oraz odbycia przez polskich uczestników rozmów z partnerami białoruskimi w formacie B2B.

W ramach przygotowań do wizyty w Homlu, Ambasada RP w Mińsku podejmie działania na rzecz zapewnienia udziału w Spotkaniu Branżowym następujących kategorii uczestników po stronie białoruskiej:

­ przedstawiciele władz regionalnych i lokalnych z Obw. Homelskiego oraz lokalnego samorządu gospodarczego;
­ producenci mebli, zainteresowani współpracą z partnerami z Polski, w tym m.in. pod kątem ew. wspólnej ekspansji na rynek rosyjski i rynki innych krajów Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej;
­ importerzy, dystrybutorzy, firmy/sieci handlowe i inne podmioty potencjalnie zainteresowane zakupem mebli produkowanych w Polsce;
­ projektanci wnętrz, firmy zajmujące się wyposażaniem (meblowaniem) powierzchni biurowych i inne podmioty, odpowiedzialne za hurtowe zakupy umeblowania;
­ podmioty zainteresowane współpracą w zakresie uruchomienia wspólnej produkcji mebli (lub elementów do ich finalnej produkcji) na Białorusi;
­ dostawcy i odbiorcy materiałów, półproduktów i części wykorzystywanych do produkcji mebli.

Udział w misji i spotkaniach jest nieodpłatny, MSZ wspólnie ze stroną przyjmującą zapewni organizację spotkania oraz rozmów B2B. Jednocześnie, MSZ nie przewiduje dofinansowania udziału polskich firm w wizycie w Homlu - firmy we własnym zakresie będą ponosić w szczególności  koszty przejazdu na miejsce i zakwaterowania. Informacje na temat szczegółów programu i kwestii logistycznych związanych z wizytą w Homlu, zostaną przekazane w terminie późniejszym, firmom, które wyrażą zainteresowanie planowaną wizytą. Osobami do kontaktu w powyższej sprawie są: Paweł Gębski, tel. 22 523 8898 i Aleksander Warwarski, tel. 22 523 9314.

Zgłoszenia w formie mailowej prosimy kierować na adres aleksander.warwarski@msz.gov.pl w terminie do 20 kwietnia 2015 r.