login:  hasło:

Wizyta Katarzyny Kacperczyk, Podsekretarz Stanu w MSZ, w Homlu na Białorusi.

02-04-2015

W dniu 15 maja br. planowana jest wizyta Pani Katarzyny Kacperczyk, Podsekretarz Stanu w MSZ, w Homlu na Białorusi.

Najważniejsze kwestie związane z powyższym przedsięwzięciem:

- jednym z istotnych celów wizyty Min. K. Kacperczyk w Homlu będzie wsparcie polskich przedsiębiorstw branży meblarskiej i przetwórstwa drewna w zakresie możliwości nawiązania współpracy z partnerami białoruskimi. Kwestia promocji oferty firm towarzyszących Min. K. Kacperczyk w jej wizycie w Homlu będzie przedmiotem jej rozmów z władzami miasta i regionu. Zostaną podjęte działania na rzecz zapewnienia możliwości bezpośredniego udziału polskich firm w tych rozmowach,

- ważnym elementem wizyty będzie Polsko-Białoruskie Spotkanie Branży Meblarskiej i Przetwórstwa Drewna (robocza nazwa – dalej: Spotkanie Branżowe) z udziałem zainteresowanych podmiotów z Polski i Białorusi, reprezentujących szeroko rozumianą branżę produkcji, projektowania i sprzedaży mebli oraz materiałów, półproduktów i części związanych z produkcją mebli. Spotkanie obejmować będzie możliwość prezentacji oferty polskich producentów oraz odbycia przez polskich uczestników rozmów w formacie B2B,

- w ramach przygotowań do wizyty w Homlu, MSZ, za pośrednictwem Ambasady RP w Mińsku, podejmie działania na rzecz zapewnienia udziału w Spotkaniu Branżowym następujących kategorii uczestników po stronie białoruskiej:
* producenci mebli, zainteresowani współpracą z partnerami z Polski, w tym m.in. pod kątem ew. wspólnej ekspansji na rynek rosyjski i rynki innych krajów Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej;
* importerzy, dystrybutorzy, firmy/sieci handlowe i inne podmioty potencjalnie zainteresowane zakupem mebli produkowanych w Polsce;
* projektanci wnętrz, firmy zajmujące się wyposażaniem (meblowaniem) powierzchni biurowych i inne podmioty, odpowiedzialne za hurtowe zakupy umeblowania;
* podmioty zainteresowane współpracą w zakresie uruchomienia wspólnej produkcji mebli (lub elementów do ich finalnej produkcji) na Białorusi;
* dostawcy i odbiorcy materiałów, półproduktów i części wykorzystywanych do produkcji mebli.

- MSZ nie przewiduje dofinansowania udziału polskich firm w wizycie w Homlu; firmy we własnym zakresie będą ponosić w szczególności koszty przejazdu na miejsce i zakwaterowania. Szczegółowe kwestie logistyczne związane z wizytą grupy polskich firm w Homlu zostaną uzgodnione w terminie późniejszym.

Wszystkich zainteresowanych udziałem w powyższym przedsięwzięciu prosimy o przesłanie stosownego potwierdzenia w terminie do 15 kwietnia br. na adres emailowy Biura Izby oigpm@oigpm.org.pl lub bezpośredni kontakt z MSZ (osoby do kontaktu w powyższej sprawie: Paweł Gębski, tel. 22 523 8898, pawel.gebski@msz.gov.pl i Aleksander Warwarski, tel. 22 523 9314, aleksander.warwarski@msz.gov.pl).