login:  hasło:

Rozwój kwalifikacji europejskich ekspertów meblarskich w projektowaniu i produkcji AAL zintegrowanego systemu mebli do opieki i wsparcia dla osób starszych i niepełnosprawnych.

11-03-2015

Realizacja projektu międzynarodowego w ramach LIFELONG LEARNING PROGRAMME Leonardo da Vinci rozpoczęła się w październiku 2013 roku. Idea projektu powstała na bazie zjawiska, o którym jak dotąd dużo się mówi, ale nie podejmuje się działań zmierzających do przygotowania się i do reakcji na nie lub podejmuje się działania realizowane pobieżnie bez pogłębionej wiedzy i doświadczenia. Tym zjawiskiem jest starzenie się społeczeństw, czyli coraz wyższa średnia wieku. Zjawisko to postępuje bardzo szybko. Jeszcze nie tak dawno mówiono o wieku 50+, potem 60+, a teraz granice wyznacza wiek 70+, czy wręcz 80+. Stąd zintegrowane systemy opieki dla osób w podeszłym wieku, a co jest jego następstwem osłabienie możliwości ruchowych, czy ostrości zmysłów powinny być uwzględnione w projektowaniu środowiska życia, które to środowisko w dużej części stanowią meble i elementy wyposażenia wnętrz. W tym wypadku kompleksowe spojrzenie na zagadnienie jest konieczne. Meble z pewnymi udogodnieniami takimi jak podstawka pod napój, czy podnóżek nie mogą być w pełni traktowane jak meble AAL (AMBIENT ASSISTED LIVING). Nie ma pewności, iż osoba starsza, do której adresowany byłby taki mebel będzie w stanie sama położyć i oprzeć nogi. Brak jest pogłębionych studiów dotyczących osób starszych i ich możliwości ruchowych i rejestracji otoczenia. Analiza ergonomiczna środowiska dzieci w wieku szkolnym lub dorosłych w celach optymalizacji środowiska pracy realizowana w oparciu o badania antropometryczne nie może być bezpośrednio zaaplikowana do potrzeb ludzi starszych, nawet jeśli dotyczy ona osób niepełnosprawnych, gdyż jest realizowane niezależnie od wieku. Na przykład, zasięg boczny w chwycie nie odpowiada możliwości rzeczywistego zasięgu osoby starszej.

Głównym celem projektu jest zwrócenie uwagi na kształcenie zawodowe osób zajmujących się zintegrowanymi systemami AAL poprzez stworzenie specjalistycznych narzędzi w obszarze wzornictwa i produkcji mebli geriatrycznych. Oczywiście, najważniejszym innowacyjnym aspektem projektu jest zintegrowanie aspektów AAL oraz uwagi B+R na poziomie europejskim. Pozwoli to na stworzenie ważnego narzędzia dla wsparcia i opieki osób starszych. Projekt jest realizowany przez 10 jednostek naukowych i z otoczenia przemysłu z 6 krajów europejskich: Polski, Hiszpanii, Słowenii, Austrii, Włoch i Wielkiej Brytanii. Jednostki biorące udział w projekcie zajmują się zagadnieniami obejmującymi techniki i wiedzę z zakresu wzornictwa, psychologii wieku i ergonomii. Z Polski bierze udział w projekcie Ogólnopolska Izba Gospodarcza Producentów Mebli oraz Wydział Technologii Drewna SGGW w Warszawie. Jednostką koordynująca projekt jest Centro Tecnológico del Mueble y la Madera de la Región de Murcia (CETEM) z Hiszpanii. Zaproponowane zagadnienia będące przedmiotem projektu oczywiście nie rozwiążą wszystkich kwestii związanych z meblami AAL. Są kolejnym krokiem w realizacji celu jakim jest wykreowanie, czy tworzenie mebli, które opiekują się swoim właścicielem.