login:  hasło:

Dotacje na modernizację firmy w zakresie BHP.

01-03-2015

Finansowane będą projekty służące poprawie bezpieczeństwa pracy. Mogą one mieć charakter zarówno inwestycyjny jak i doradczy. Najbardziej atrakcyjna jest oczywiście możliwość finansowania inwestycji. Może to być zakup i instalacja:

- osłon do niebezpiecznych stref maszyn i urządzeń,

- optoelektrycznych urządzeń ochronnych (kurtyn świetlnych, skanerów laserowych itp.),

- urządzeń ochronnych czułych na nacisk (mat, podłóg, obrzeży, krawędzi itp.),

- elementów systemów sterowania realizujących funkcje bezpieczeństwa (oburęcznych urządzeń sterujących, urządzeń blokujących zezwalających, wyłączników krańcowych itp.),

- kabin i obudów dźwiękoizolacyjnych lub dźwiękochłonnoizolacyjnych,

- obudów, osłon i ekranów chroniących przed promieniowaniem optycznym, hałasem oraz polami elektromagnetycznymi,

- wyrobów i ustrojów przeciwdrganiowych (wibroizolatorów, amortyzatorów itp.),

- neutralizatorów elektryczności statycznej,

- urządzeń oczyszczających powietrze (np.: filtrów, filtropochłaniaczy itp.),

- urządzeń i elementów wentylacji,

- urządzeń służących poprawie bezpieczeństwa pracy na wysokości,

- urządzeń służących ograniczeniu obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego przy pracach ręcznych związanych z przemieszczaniem ciężkich ładunków,

- urządzeń służących poprawie bezpieczeństwa pracy w przypadku narażenia na szkodliwe czynniki biologiczne.

 

W ramach projektu można wnioskować również o środki ochrony indywidualnej dla pracowników. Oprócz inwestycji twardych w ramach dofinansowania można uzyskać również środki na działania miękkie doradcze. Dotyczyć one mogą:

- przeprowadzenia identyfikacji zagrożeń w miejscu pracy i ocena ryzyka zawodowego związanego z tymi zagrożeniami,

- wykonania pomiarów stężeń i natężeń szkodliwych czynników, występujących w miejscu pracy np: hałas, drgania, promieniowanie elektromagnetyczne, pyły, nadmierne obciążenie wysiłkiem fizycznym,

- przeprowadzenia analizy i oceny ergonomiczności miejsc pracy,

- wykonania oceny bezpieczeństwa maszyn i instalacji technicznych,

 

Wamach jednego wniosku można ubiegać się o sfinansowanie działań inwestycyjnych jak i doradczych.

 

Wysokość dotacji zależy od wielkości firmy, liczonej ilością zatrudnionych pracowników:

 

Przedsiębiorstwo

Ilość pracowników

Poziom dotacji

Maksymalna kwota dotacji

doradztwo

inwestycje

łącznie

Mikro

1 - 9

90%

40.000 zł

60.000 zł

100.000 zł

Małe

10 - 49

80%

60.000 zł

90.000 zł

150.000 zł

Średnie

50 - 249

60%

80.000 zł

180.000 zł

260.000 zł

Duże

250 i więcej

20%

100.000 zł

300.000 zł

400.000 zł

 

Przy rozpatrywaniu wniosku liczy się kategoria ryzyka poszczególnych grup działalności, pierwszeństwo mają te o wyższej kategorii. Firma musi odprowadzać składki do ZUS.

Więcej na ten temat można znaleźć tutaj.