login:  hasło:

Spotkanie partnerów Projektu ECO4VET

W maju 2014 roku w Warszawie odbyło się drugie spotkanie w sprawie projektu ECO4VET. W spotkaniu tym z ramienia Izby uczestniczyli: Marek Adamowicz i Michał Strzelecki oraz przedstawiciele  wszystkich zaangażowanych partnerów.

ECO4VET to projekt w jakim uczestniczy Ogólnopolska Izba Gospodarcza Producentów Mebli w ramach programu Leonardo da Vinci. Projekt ten Izba realizuje od 1 grudnia 2013 roku wraz z partnerami zagranicznymi z Hiszpanii, Włoch, Belgii, Turcji, Rumunii oraz Grecji. W projekcie uczestniczy także Związek Zawodowy BUDOWLANI z Polski.

Projekt ECO4VET jest inicjatywą 10 partnerów (w tym stowarzyszeń producentów mebli, instytucji kształcenia i szkolenia zawodowego oraz decydentów mających wpływ na politykę VET) z krajów UE. Głównym celem projektu jest stworzenie standardowego programu nauczania i kwalifikacji specjalistów mebli w zakresie ekodesignu i zrównoważonej produkcji, tak aby minimalizować negatywny wpływ przemysłu meblowego na środowisko naturalne, a także zoptymalizować cykl życia produktów.

Więcej na temat projektu ECO4VET można przeczytać tutaj.