login:  hasło:

Toreko

Zakład Doskonalenia Zawodowego 

Żółkiewskiego 37/41

87-100 Toruń

tel. +48 56 659 85 87

fax. +48 56 659 11 81

www.toreko.com.pl

toreko@toreko.com.pl