login:  hasło:

Instytut Technologii Drewna

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technologii Drewna

Ul. Winiarska 1

60-654 Poznań

tel. +48 61 849 24 00

fax. +48 61 822 43 72

www.itd.lukasiewicz.gov.pl

office@itd.lukasiewicz.gov.pl