login:  hasło:

Instytut Technologii Drewna

Instytut Technologii Drewna

Winiarska 1

60-654 Poznań

tel. +48 61 849 24 00

fax. +48 61 822 43 72

www.itd.poznan.pl

office@itd.poznan.pl