login:  hasło:

Zaskakująco dobre wyniki polskiego meblarstwa

23-01-2015

W ostatnich latach wskaźniki osiągane dla przemysłu drzewnego w tym meblarskiego wypadały słabo lub średnio. Od dwóch ostatnich kwartałów sytuacja wygląda zupełnie inaczej. Możemy przewidywać, że w niedługim czasie polskie meblarstwo całkowicie zażegna kryzys, gdyż aktualne wskaźniki są zaskakująco dobre.

WOLUMEN PRODUKCJI PÓŁPRODUKTÓW:

Półprodukt

Jednostka miary

I-IX 2013

I-IX 2014

I-IX 2014/2013

Sklejka, płyty fornirowe i podobne

dam3 

6 564,00

6 761,00

103,00

Płyty wiórowe i podobne płyty z drewna

dam3

3 662,98

3 641,00

99,40

Płyty pilśniowe z drewna lub materiałów drewnopochodnych

tys. m2

393 721,37

460 654,00

117,90

Okleiny

tys. m2

15 707,82

17 687,00

112,60

 

Wraz z kolejnym wzrostem eksportu i produkcji mebli zwiększyło się zapotrzebowanie na półprodukty, a co za tym idzie wzrosła ich wytwarzana ilość. Produkcja sklejki, płyt fornirowych i podobnych wzrosła o 3%, płyt pilśniowych z drewna lub materiałów drewnopochodnych o 17,9% , a oklein o ponad 12%. 

Niestety nie wszystkie wskaźniki wyglądają tak dobrze, zmniejszyło się zapotrzebowanie na płyty wiórowe i podobne płyty z drewna. Ich produkcja spadła o 0,06%. Jest to nieznaczny spadek dzięki czemu możemy mieć nadzieję, że jest to raczej chwilowa tendencja. 

WOLUMEN PRODUKCJI WYBRANYCH GRUP MEBLI:

Wyroby

Jednostka miary

I-IX 2013

I-IX 2014

I-IX 2014/2013

Meble do siedzenia przekształcane w miejsca do spania

tys. sztuk

2 106,10

2 382,00

113,10

Meble drewniane, w rodzaju stosowanych w kuchni

tys. sztuk

1 892,54

2 589,00

136,80

Meble drewniane, w rodzaju stosowanych w sypialni

tys. sztuk

2 263,93

2 925,00

129,20

Meble drewniane, w rodzaju stosowanych w pokojach stołowych i salonach

tys. sztuk

13 808,00

16 266,00

117,80

 

Produkcja mebli według danych GUS wygląda bardzo optymistycznie. Zapotrzebowanie na wszystkie rodzaje wyposażenia ciągle wzrasta. Największą popularnością cieszą się meble drewniane w rodzaju stosowanych w kuchni. Ich zapotrzebowanie zwiększyło się aż o 36,8%. Następną dobrze rozwijającą się grupą są meble drewniane w rodzaju stosowanych w sypialni, których produkcja w okresie I-IX 2014 wzrosła aż o 29,2% w stosunku do analogicznego okresu w roku poprzednim. O 17,8% wzrosła produkcja mebli drewnianych w rodzaju stosowanych w pokojach. Najmniejszy wzrost produkcji został odnotowany w meblach do siedzenia przekształcanych do spania, których produkcja zwiększyła się o 13,1%.

DYNAMIKA HANDLU ZAGRANICZNEGO

 

I-VI 2013

I-VI 2014

I-VI 2013

I-VI 2014

 

Tys. PLN

Tys. PLN

Tys. EUR

Tys. EUR

Eksport mebli*

19 272 822,30

21 571 883,20

4 654 851,99

5 157 576,00

Import mebli*

5 604 765,91

6 624 833,30

1 583 806,00

1 353 680,34

 

* dane dotyczą całej grupy PKD 94 uwzględniającej również fotele samochodowe i pościel. Na meble przypada około 17 mld złotych.

Ostatnimi laty nasza branża meblarska rozwijała się dość dynamicznie. Wiele źródeł przedstawia nasz kraj jako trzecie i czwarte państwo na świecie pod względem eksportu mebli. Zmniejszenie eksportu nastąpiło jedynie podczas kryzysu. Aktualnie 90% produkowanych mebli przeznaczonych jest na eksport. 

W pierwszych dwóch kwartałach 2014 roku odnotowano wzrost eksportu o
2 299 060 900 zł porównując do analogicznego okresu w 2013 roku. Niestety, wzrósł także import mebli do Polski i to aż o 1 020 067 390 zł w stosunku do pierwszego półrocza roku 2013.

ZATRUDNIENIE W BRANŻY MEBLARSKIEJ I DRZEWNEJ

Rodzaj produkcji

I-VI2013

I-VI 2014

I-VI 2014/I-VI 2013

Produkcja wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny

86,83 tys.

 87,7 tys.

101,00

Produkcja mebli

124,05 tys.

131,00 tys.

105,60

 

Przez zwiększenie się eksportu w branży meblowej firmy potrzebują nowych pracowników. Przy produkcji wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny zatrudnienie zwiększyło się o 1%, zaś przy produkcji mebli o 5,6%. W przyszłości możemy spodziewać się dalszego wzrostu liczby osób zatrudnionych, gdyż otwarcie nowych polskich fabryk zapowiadają kolejne firmy.

PRZECIĘTNE MIESIĘCZNE WYNAGRODZENIE W BRANŻY MEBLARSKIEJ I DRZEWNEJ

Rodzaj produkcji

I-VI 2013

I-VI 2014

I-VI 2014/I-VI 2013

Produkcja wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny

2 769,00

2 905,19

104,92

Produkcja mebli

2 717,00

2 896,80

106,61

 

Rozwój przemysłu meblarskiego oraz jego tradycja wymagają od pracowników branży wykształcenia i pewnych umiejętności. Co za tym idzie w Polsce poszukuje się wykwalifikowanych pracowników dzięki czemu też ich wynagrodzenia stale się zwiększają. W produkcji wyrobów z drewna, korka słomy i wikliny personel zarabia aktualnie o prawie 5% więcej niż w analogicznym okresie rok temu. Przy produkcji mebli pracownicy aktualnie zarabiają średnio prawie o 7% więcej niż rok temu w analogicznym okresie.  

Podwyższenie się płac jest dodatkowo dobrą informacją, gdyż w ostatnim kwartale  w Polsce odnotowano ogólny spadek wysokości pensji na poziomie około 5%.

PODSUMOWANIE

Aktualne dane statystyczne GUS pokazują, że pomyślne wskaźniki dla meblarstwa, które zostały już odnotowane w poprzednim okresie nie były jedynie dziełem przypadku. Prawie wszystkie aktualne wskaźniki znacznie wzrosły w stosunku do poprzedniego roku. W okresie styczeń- wrzesień 2014 bardzo dobrze wypadły wskaźniki dotyczące produkcji polskich mebli, których produkcja wzrosła ogólnie o ponad 25% w stosunku do analogicznego okresu roku 2013. Polskie meble cieszą się coraz większą popularnością, a ich eksport wciąż wzrasta. Zapotrzebowanie na polskie meble rośnie zarówno w kraju, jak i za granicą. Wskaźniki pokazują więc, że polska branża meblarska i drzewna wyszła na dobre z kryzysu.