login:  hasło:

Raport „Polskie Meble Outlook 2024”

23-01-2024

Prowadzenie działalności gospodarczej jest dzisiaj najtrudniejsze do lat. Nadal wysoka inflacja, a co za tym idzie rosnące koszty zmuszają przedsiębiorstwa do podejmowania trudnych decyzji o charakterze oszczędnościowym. Pomimo podjęcia takich działań niestety nie wszyscy przetrwają i niektóre firmy bezpowrotnie znikną z mapy naszego kraju.

Te problemy i związane z nimi wyzwania nie ominęły również głównego obszaru naszego zainteresowania, czyli polskiej branży meblarskiej. Po naprawdę udanych latach 2021-2022 nadeszła spodziewana korekta, będąca wynikiem kumulacji skutków wydarzeń z ostatnich lat, takich jak pandemia, czy wybuch wojny na Ukrainie. Rok 2023 był dla branży rokiem kryzysu i znalazło to swoje wyraźne odzwierciedlenie w liczbach.

Stało się to przedmiotem dogłębnej analizy B+R Studio, której owocem jest już 14 edycja flagowego raportu pt. „Polskie Meble Outlook 2024”, w której przedstawiono najnowsze zestawienia wyników branży meblarskiej w ujęciu międzynarodowym i krajowym. Pokazano dynamikę zjawisk z ostatnich okresów oraz szacunki wybranych danych na rok 2023 i prognozy na 2024 rok.

Dzięki raportowi „Polskie Meble Outlook 2024” będą mogli Państwo zgłębić następujące kwestie:

  • Wartość produkcji sprzedanej mebli w Polsce.
  • Zestawienie największych producentów mebli w Polsce.
  • Wskaźniki finansowe branży meblarskiej.
  • Oceny koniunktury gospodarczej w branży meblarskiej.
  • Wskaźniki cen mebli na rynku konsumenckim w poszczególnych grupach towarowych.
  • Wyniki w handlu międzynarodowym: eksport, import, kraje, grupy produktów i przeciętne ceny.

Więcej informacji o raporcie „Polskie Meble Outlook 2024” znajduje się poniżej do pobrania.

W ramach trwającej do 31 stycznia przedsprzedaży na raport „Polskie Meble Outlook 2024” przewidziany został rabat w wysokości 5% od cen znajdujących się w cenniku.

pdfPMO2024_cennik.pdf
pdfPMO2024_wyciag.pdf